Kalıtsal Meme Kanseri Nedir     |    Kimler Test Edilmeli     |    Neden Test Edilmeliyim     |    Sonucun Anlamı     |    Uzman Gorüşü  
  Hangi Genler Test Edilir     |    Uzman Bulun     |    Testi Nerede Yaptırabilirim     |    Cookies     |    Privacy Policy     | 
BRCA.gr
 
Kalıtsal Meme Kanseri Nedir

Genellikle kanser türleri ve özellikle meme ve over kanserleri sporadiktir –  yani bir nesilden diğerine AKTARILMAZ. Buna rağmen, birçok bireyinde belirli kanser cinslerinin bulunduğu aileler kalıtsal (genetik)  bir sendrom riski taşırlar. Kalıtsal Meme ve Over Kanseri, bu tür sendromlara bir örnektir. Bütün kanserlerin yaklaşık %5’i  ila %10’u, ebeveynlerin birinden alınan genetik materyaldeki (DNA) kalıtsal (genetik) hasarlardan kaynaklanmaktadır. Bu hasarlara kalıtsal mutasyon adı verilir. Kalıtsal Meme ve Over Kanseri Sendromunun büyük çoğunluğu BRCA1 veya BRCA2 genlerinden kaynaklanırken, vakaların daha küçük bir bölümü  PALB2 ve CHECK2 genlerindeki değişimlerden kaynaklanmaktadır. Bir mutasyonun bir ebeveynden çocuğa aktarılma olasılığı %50’dir.

BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar, artmış meme ve over kanseri yatkınlığı ile ilişkilidir. Bu tür mutasyon taşıyıcılarında:
  • yaşam boyunca meme kanseri geliştirme riski %60-80’dir.
  • yaşam boyunca over kanseri geliştirme riski %20-40’tır.
Mutasyon taşıyıcıları arasında ortalama meme kanseri gelişme yaşı 42 olup, ABD ve Avrupa’daki genel popülasyonun ortalamasından yirmi yaş daha erkendir. Bunlar, genellikle 2 veya daha fazla meme ve/veya over kanseri vakası görülen ailelerdir ve bu hastalıklar genellikle 50 yaşından önce ortaya çıkmaktadır.

 
 
SSL Certificates
HOME CONTACT

Cookies are small text files that are stored in our browser while browsing the web. Their purpose is to notify the site that the user visits for his previous activity. They typically describe our username and password when we visit the same site later, remember us and do not need to login.
 

Learn More ...

These are the cookies used by our website to improve your browsing and temporarily store your preferences.

Disabling them is likely to cause problems in viewing the site .

You can set your browser to block or alert you to these cookies, but some parts of the site will not work properly.